Новости

12.04.2022

Құрметті клиенттер!

15.04.2022 Нұр-сұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 03:00-ден 06:00-ге дейінгі кезеңде Сізге Алматы қаласындағы СТС ЖШС желісінде жоспардан тыс жұмыстар жүргізу қажеттілігі туралы хабарлаймыз, байланыс 60 минутқа дейін тоқтап тұрады.

Уважаемые клиенты!

15.04.2022 в период с 03:00 до 06:00 по времени города Нур-Султан, Сообщаем  Вам о необходимости проведения  внеплановых работ на сети ТОО СТС в городе Алматы, с простоем связи до 60 минут.